Creative consultancy

Aanjager en brainstormer

Als aanjager en brainstormer maak ik in mijn creatieve brein bijzondere verbanden tussen wat ik zie, hoor, voel en ervaar.
Zet mij in aan het begin van en denkproces, want dat daagt me uit!
Ik kan brainstormen, dwarsdenken en het verhaal vertalen in beeldmateriaal. Het vertalen van emoties, gedachten, ideeën maak ik zichtbaar in moodboards, tekeningen, trendboards die inspireren of de boodschap kracht bij kunnen zetten.
Verbanden leggen en die verbindingen levend houden maakt het plaatje compleet!

CARO acties ….

•    Storytelling.
•    Inspiratieboeken maken.
•    Mood/trend/colour boards maken. Inspiratieboeken maken.
•    Activiteit ontwikkelen die de betrokkenen inspireert.

CARO kwaliteiten…

•    Luisteren en reflecteren.
•    Zintuigelijke waarnemingen.
•    Inspireren.
•    Creëren.
•    Motiveren.
•    Spelen.
•    Experimenteren.
•    Dromen.
•    Ambachtsvrouw.

Hazemeijer

Caroline ken ik al sinds haar betrokkenheid bij het Hazemeijer complex en het creatieve enthousiasme is wat we zochten bij ons nieuwe project De Glinstering.
Met een globaal idee voor een glazen publiekstrekker hebben we Caroline gevraagd mee te denken in de ontdekking en daarna ontwikkeling van materiaal glas (wat kunnen we er wel en niet mee).
Lees verder